English     Polski
  sight4all.org  

Walczymy ze ślepotą w krajach rozwijających się

 

Strona głównaKim jesteśmyNasz celZaćma & ślepotaJak pomócNasi dobroczyńcyKontakt

  Akcje wyjazdowe
  SICS
  Misje
  Ważne linki
  Video
   

 

Akcje wyjazdowe - eye camps

Akcje wyjazdowe – eye camps, organizowane są przez placówki stacjonarne oraz organizacje międzynarodowe w celu dotarcia z opieką okulistyczną do rejonów odległych (góry, pustynia, dżungla).

Pierwszy typ – screening camps, mają zwykle miejsce w niedalekiej odległości od szpitala bazowego (2-3 godziny samochodem). Grupa asystentów okulistycznych udaje się do wybranej wioski i przeprowadza podstawowe badanie okulistyczne. Drobne schorzenia leczone są na miejscu, podczas gdy te poważne lub wymagające interwencji chirurgicznej kierowane są do szpitala.

Drugi typ - surgical camps, są zawsze dużym przedsięwzięciem. Dotarcie do wybranego terenu często obfituje w niezaplanowane zdarzenia, a czasem może okazać się niebezpieczne z powodu trudnych warunków drogowych, jak również działalności lokalnej partyzantki. Jako środek transportu wykorzystywane są samoloty i jeepy. Ostatni etap drogi nierzadko trzeba przebyć pieszo, wykorzystując tragarzy do niesienia sprzętu. Grupa medyczna składa się zwykle


W drodze na eye camp (Nepal)

z kilkunastu ludzi (10-12): 1-2 okulistów,
3-5 asystentów okulistycznych,
1-2 pielęgniarki/instrumentariuszki, i innych (wolontariusze, kierowcy, kucharz).
Na miejscu, organizowany jest szpital polowy w budynku użyteczności publicznej (np. w budynku szkolnym). Oddzielne pomieszczenia aranżowane są jako rejestracja, poradnia, pokój zabiegowy,


Pacjenci (Nepal)

sala operacyjna i oddział. Z powodu częstych problemów z elektrycznością generator prądotwórczy musi być cały czas w stanie gotowości. W czasie 4-5 -dniowego wyjazdu grupa jest w stanie przebadać około 800-1200 pacjentów i wykonać 100-400 operacji zaćmy.
Surgical camp
jest często dużym wyzwaniem dla okulisty. Zdarza się, że operacja musi być dokończona tylko w świetle latarki, a możliwości działania w przypadku komplikacji są bardzo ograniczone. W przeszłości różni autorzy wskazywali na słabe wyniki chirurgicznych akcji wyjazdowych. Obecnie jednak sytuacja się zmieniła. Dziś dobre wyniki są efektem postępowania według ściśle określonych standardów (odpowiednia sterylizacja, dezynfekcja, przygotowanie pacjenta przed zabiegiem etc.).


Operacja zaćmy (Nepal)

 


Instruktaż używania kropli po operacji (Nepal)

Publikacja "Fighting Global Blindness" wydana przez Tilganga Institute of Ophthalmology szczegółowo opisuje metody zarządzania opieką okulistyczną w kraju rozwijającym się, również z uwzględnieniem eye camps. Z drugiej strony, nie tylko procedury ale także zaangażowanie grupy medycznej ma duże znaczenie w końcowym sukcesie przedsięwzięcia. Należy dodać, że nawet dobrze zorganizowany eye camp nie jest najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów zamieszkujących trudno dostępne rejony krajów Trzeciego Świata. Idealnym wyjściem zawsze pozostanie stały dostęp do stacjonarnej kliniki okulistycznej ze specjalistą na miejscu oraz odpowiednim sprzętowym zapleczem dianostyczno-zabiegowym.

 

     
  Strona główna Kim jesteśmy Nasz cel Zaćma & ślepota Jak pomóc Nasi dobroczyńcy Kontakt
 

© 2014 The Third Eye Project-----info@sight4all.org